Supporting Partners

Bouwend Nederland wil met het partnerschap een bijdrage leveren aan het streven naar minder ongelukken in de bouw en industrie.

"Veilig en gezond werken is een belangrijk aandachtsgebied voor iTanks. Met en voor onze partners kijken we naar innovaties voor deze discipline en daarom biedt het partnership met het SH@W platform een waardevolle samenwerking!”
-Mark Oosterveer, Operationeel Directeur bij iTanks

"Het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) verbindt zich met volle overtuiging aan het Safety&Health@Work-platform, omdat wij geloven in de kracht van samenwerking voor een veiligere werkomgeving. BHV is een essentieel onderdeel van dit veiligheidslandschap, en door de handen ineen te slaan met partners streven we naar een toekomst waarin veiligheid op de werkvloer prioriteit heeft. Samen creëren we een platform waarin kennis, inzicht en praktische oplossingen samenkomen om de veiligheidscultuur te versterken en de impact te vergroten.”

-Koos Pulleman, Directeur NIBHV

De NVVK is al méér dan 75 jaar hét kennisnetwerk voor veiligheidsprofessionals. Door de samenkomst van veiligheidsvakbeurs S&H@W en het NVVK Veiligheidscongres, ontstaat een onverslaanbaar kennis- en inspiratieplatform voor iedereen die professioneel met veilig en gezond werken te maken heeft. Het gezamenlijke beurs- en congresthema "Veiligheid in transitie" staat daar mede voor garant. 

Elk incident is er één te veel. Daarom willen we dat de (proces)veiligheid verder verbetert. Zeker nu werknemers, omwonenden en politici steeds hogere eisen stellen aan de leefomgeving.

- Arjan van Dijk, Programmadirecteur Safety Delta Nederland

VOMI

"De procesindustrie is één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. Voor het handhaven van een goede internationale concurrentiepositie is het van belang dat de Nederlandse procesindustrie competitief is en blijft op het gebied van veiligheid, efficiency, milieu en duurzaamheid. Een samenwerking met Safety&Health@Work, hét platform voor veilig en gezond werken, draagt eraan bij om dit doel te behalen."

- Emma Haakman, Projectmanager VOMI

 

"Een veiligheidsplatform als S&H@W is een must voor de gehele industrie waar veilig en gezond werken de essentie is. Niet alleen vanuit arbeidsethos maar ook als maatschappelijk vraagstuk. Safety&Health@Work is het uitgelezen platform voor het delen van kennis, expertise en innovaties.”
-Theo de Vliegh, voorzitter van de VVGW en directeur van AllSafety

Supporting partners
  • Bouwend Nederland
  • iTanks
  • NIBHV
  • NVVK
  • Safety Delta Nederland
  • VOMI
  • VVGW