'Van vooral PBM’s naar een allesomvattend veiligheids- en gezondheidsplatform’
06 Februari 2024
Cor Buskop

Cor Buskop is lid van het adviescomité van de tweejaarlijkse vakbeurs Safety&Health@Work die in oktober in Rotterdam Ahoy plaatsvindt. In het dagelijks leven is Cor hoofd veiligheid bij Mourik, een van Nederlands grotere aannemers en actief in de industrie, infra, bouw en milieutechniek. Veiligheid is een van de speerpunten waar het bedrijf en zijn 2000 werknemers voor staan.

Je bent pas sinds een paar maanden hoofd veiligheid bij Mourik, maar bent al je hele loopbaan bezig met veilig werken toch?

"Dat klopt. Ik was lang hoofd veiligheid bij Mourik Industry. Sinds afgelopen jaar bij Mourik Holding. En daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de andere drie divisies van het bedrijf. Veiligheid is een rode draad door mijn loopbaan, defensie en brandweer.”

Hoe ga je in nieuwe functie anders om met veiligheid?

"Als veiligheidskundige ben je adviserend. Die adviezen kan het lijnmanagement naast zich neerleggen. In ons nieuwe beleid maken we de lijnorganisatie meer zelf verantwoordelijk voor veiligheid. Zodat het echt bedrijfsbreed van hoog tot laag in ons bedrijf wordt ingebed. Daar heb je ook de meeste invloed op het veiligheidsresultaat.”

En hoe pakken jullie dat aan bij Mourik?

"Meer dan in het verleden sturen we het veiligheidsbeleid nu centraal aan. Niet meer iedere divisie voor zich, maar echt vanuit Mourik Holding. Dat betekent dus ook dat het Mourik-beleid nu voor álle medewerkers geldt. En dat we veel meer met digitale methodes werken: met apps bijvoorbeeld, en online leermiddelen. Bovendien spreken we door het hele bedrijf dezelfde veiligheidstaal. Zo is er bijvoorbeeld een Mourik Academy opgericht waarbinnen veiligheidstrainingen worden gegeven.”

Merk je dat daardoor het veiligheidsbesef is toegenomen?

"Ja. Hoewel sommige medewerkers het soms ook moeilijk vinden. Om veiligheid bij iedereen goed tussen de oren te krijgen en te houden is het belangrijk dat je bij alles een goede risicoafweging maakt. Het is onzin om van medewerkers te eisen dat ze een helm dragen als het risico op hoofdletsel nul is. Daarmee bereik je het tegenovergestelde omdat mensen nut en noodzaak niet zien.”

Mourik bezet trede drie op de veiligheidsladder en wil in de komende periode naar trede vier. Waarom?

"Er zijn nu nog veel verschillen tussen de verschillende divisies, zoals infra en industrie. Maar we wisselen steeds meer personeel tussen verschillende divisie uit. Daarom willen we dit jaar beginnen om dat allemaal op hetzelfde niveau te krijgen. Daarvoor hebben we niet alleen toestemming, maar ook de volledige steun van de Raad van Bestuur. Sterker nog, de eerste trainingen zullen zelfs gevolgd worden door de holdingdirectie en de eerstelijns leidinggevenden door het hele bedrijf. Daarmee willen we het veiligheidsbesef van hoog tot laag op een hoger niveau te krijgen. We vinden het belangrijk dat de directie wordt getraind, want uiteindelijk staat of valt het veiligheidsbeleid met het geven van het goede voorbeeld.”

Je zit al lang in het adviescomité van Safety&Health@Work. Hoe kijk je tegen de komende editie aan?

"Omgaan met veiligheid bevindt zich in een transitie waarbij de gedragscomponent steeds belangrijker wordt. Risico’s veranderen en dus ook de inhoud van de beurs. Daar waar we voorheen erg gericht waren op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), wordt het steeds breder. We werken nu ook samen met bijvoorbeeld de NVVK en de NEN en richten ons bijvoorbeeld ook op gasdetectie, digitalisering, duurzaamheid en circulariteit. Safety&Health@Work is nu veel meer dan in het verleden een beurs voor de gehele PBM-keten en groeit naar naar een allesomvattend veiligheids- en gezondheidsplatform”  

En wat is het belang van een dergelijk evenement?

"Kennisdeling en -optimalisering. Zorgen dat je de kennis op het gebied van veilig werken niet voor jezelf houdt, maar deelt met de complete sector. Daarmee bewijst dit platform zijn meerwaarde.”

Supporting partners
  • Bouwend Nederland
  • iTanks
  • NIBHV
  • NVVK
  • Safety Delta Nederland
  • VOMI
  • VVGW