Reserveer uw standBlijf op de hoogte
Top Terug naar homepage
Standbouw informatie

1. Opbouwtijden

Maandag 3 oktober

08.00-12.00 uAanleveren grote/zware materialen
08.00-20.00 uEigen standbouw

Dinsdag 4 oktober

08.00-20.00 uEigen standbouw
12.00-20.00 uInrichten Basic en Luxe standbouw - innovatiestraat

 

*Het plaatsen van grote en/of zware goederen op stands is alleen mogelijk op maandagochtend en in overleg met onze beursexpediteur DB Schenker. Tijdens de op- en afbouw zijn voertuigen niet toegestaan in de hallen (met uitzondering van heftrucks van DB Schenker).

Telefoon: 010-4940100
E-mail: fairs.rotterdam@dbschenker.com

Aanvullende opbouwinstructies

 • Stands welke gesitueerd zijn voor de laad-en losdeuren, kunnen gebouwd worden op dinsdag 4 oktober vanaf 12.00u.
 • Onverhoopte storingen of mankementen aan de standaard standbouw dient u op dinsdag 4 oktober voor 18:00 uur te melden bij de organisatie.
 • De hallen zijn niet toegankelijk voor (vracht) auto's.
 • Alle stands dienen op woensdag 5 oktober om 09:00 uur volledig te zijn ingericht.
 • Behoudens schriftelijke toestemming van de organisatie mogen na deze datum en genoemd tijdstip geen standbouwactiviteiten meer plaatsvinden. Bij overschrijding van de opbouwperiode kan de organisatie, zonder enige aansprakelijkheid, goederen weigeren.
 • Tijdens de op- en afbouw dient u in het bezit te zijn van een standbouwerspas. Het is van belang dat u deze passen doorstuurt naar uw medewerkers die de stand inrichten en uw leveranciers.

 

2. Afbouwtijden

Donderdag 6 oktober

17.00-24.00 uAlle stands dienen op donderdag 6 oktober tot 17.00 uur volledig bemand te blijven.

Vrijdag 7 oktober

08.00-18.00 uDe hallen moeten op vrijdag 7 oktober om 18.00 uur leeg zijn.

 

Aanvullende afbouw instructies?

 • Alle stands dienen op donderdag 6 oktober tot 17.00 uur volledig bemand te blijven.
 • Na afloop van Safety&Health@Work wordt onmiddellijk aangevangen met het vrijmaken van de gangpaden en andere werkzaamheden ten behoeve van een snelle afvoer. Dozen en kisten mogen pas in de gangpaden worden geplaatst nadat de vloerbedekking is verwijderd.
 • De transportdeuren blijven op donderdag 6 oktober gesloten totdat het tapijt uit de gangpaden is verwijderd. 
 • De afbouw van stands voor de transportdeuren dient direct na afloop van de beurs te geschieden.
 • De standaard stands zullen vrijdagochtend 7 oktober worden afgebroken. 

 

Let op: vergeet niet de berging en balie leeg te maken, de meubels worden donderdagavond om 19.00 uur al opgehaald!

Tijdens de op- en afbouw dient u in het bezit te zijn van een standbouwerspas. Het is van belang dat u deze passen doorstuurt naar uw medewerkers die de stand inrichten en uw leveranciers.

Ter voorkoming van diefstal wordt u geadviseerd waardevolle goederen niet onbeheerd op de stand achter te laten.

De hallen moeten op vrijdag 7 oktober om 18.00 uur leeg zijn, met inbegrip van afval en grofvuil. Indien dit niet het geval is, kan op last van de organisatie, maar voor rekening en risico van de exposant, worden overgegaan tot tijdelijke opslag of afvoer. Ook afval dat de normale proporties te buiten gaat, wordt voorrekening van de exposant verwijderd.

 

3. Standwanden

 • Alle stands dienen voorzien te zijn van vloerbedekking, wanden, frieslijst en/of duidelijke naamsaanduiding.
 • In geval van een tussen-, hoek-, of kopstand dient u net afgewerkte scheidingswanden van minimaal 2.50 meter en maximaal 2.75 meter hoog te plaatsen. Het aantal te plaatsen wanden is afhankelijk van het type stand. De standaard bouwhoogte is 2.50 meter. Dit betekent dat alle zichtbare delen van wanden, ook de achterkant, vanaf deze hoogte netjes dienen te zijn afgewerkt. Is uw stand hoger dan 2.50 meter, dan dient u het standontwerp ter goedkeuring naar de organisatie te sturen!
 • Op de eerste meter van de zij- en/of achterwand mag niet hoger dan 2.75 meter worden gebouwd. Dit geldt ook voor eventuele hangende (reclame)objecten en truss-constructies boven de stand. Ook deze dienen minimaal 1 meter van de aangrenzende stands verwijderd te blijven. Wilt u van bovenstaande afwijken, vraagt u dan eerst (schriftelijk) toestemming aan de exposanten van aangrenzende stands en stuur dit samen met het standontwerp ter goedkeuring aan de organisatie.
 • Houd rekening met uw standlocatie. Op sommige locaties is het niet mogelijk om hoger te bouwen dan 2.50 meter (is dit voor u het geval, dan bent u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld).

 

4. Standtypen

Eilandstand: Heeft een open karakter en is toegankelijk vanaf vier gangpaden. Aan de rand van de stand mogen geen wanden worden geplaatst. Eventuele wanden voor een pantry of object dienen minimaal een meter de stand in te worden gebouwd. Elke zijde moet voor minimaal 75% open blijven. Deelnemer dient te allen tijde een standontwerp in te dienen.

Kopstand: Is toegankelijk vanaf drie gangpaden en elke open zijde dient voor minimaal 75% open te blijven. Deelnemer is verplicht één zelfdragende scheidingswand te verzorgen.

Hoekstand: Is toegankelijk vanaf twee gangpaden en elke open zijde dient voor minimaal 75% open te blijven. Deelnemer is verplicht twee zelfdragende scheidingswanden te verzorgen.

Tussenstand: Is toegankelijk vanaf één gangpad en de open zijde dient voor minimaal 75% open te blijven. Deelnemer is verplicht drie zelfdragende scheidingswanden te verzorgen. 

 

5. Technische plattegrond

Klik hier voor de technische plattegrond.

 

6. Elektriciteit

Wanneer u zelf uw standbouw verzorgt, dient u de stroomaansluiting rechtstreeks te bestellen bij en de kosten te voldoen aan de firma Van der Veen event engineering (via de webshop)

 

7. Tapijt

Verzorgt u zelf het tapijt op de stand, zorgt u er dan voor dat dit wordt bevestigd met Supertape of linnentape. Andere tapesoorten zijn niet toegestaan, daar deze zeer slecht te verwijderen zijn. Maakt u toch gebruik van een ander soort tape dan dient u dit zelf te verwijderen. Indien er extra schoonmaakkosten voortvloeien uit het achterlaten van taperesten, dan worden deze aan de exposant doorberekend.

 

8. Halhoogte

De hoogte in Hal 3 en 5 bedraagt 8,4 meter (onderkant spant).

Op sommige locaties is het niet mogelijk om hoger te bouwen dan 2,50 meter in verband met verlaagde plafonds. Is dit voor u het geval, dan bent u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. 

 

9. Vloerbelasting

De vloerbelasting in de hallen bedraagt 1000 kg/m².
Indien u zware items op uw stand wilt plaatsen, neemt u contact op met Schenker Logistics Nederland B.V.

Supporting partners
 • Arbo
 • Bouwend Nederland
 • iTanks
 • Volandis
 • Safety Delta Nederland
 • TNO
 • VOMI
 • VVGW