Top Terug naar homepage
Safety&Health@Work: vakbeurs voor Veilig Werken

Safety&Health@Work is de plek voor exposanten en professionals om elkaar te ontmoeten. Exposanten tonen de nieuwste producten en diensten op het gebied van veilig werken. Het inhoudelijke programma geeft inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Safety&Health@Work richt zich in het bijzonder op de sectoren industrie, haven, bouw en logistiek.

Industrie

De Nederlandse industrie is een van de belangrijkste werkgevers van ons land. Bovendien is het de motor achter de export. Maar het is ook een sector met een hoog potentieel risico: gevaarlijke stoffen, veel impact op de omgeving en door mede het internationale karakter gebonden aan strikte regelgeving. Veilig en gezond werken zijn in deze sector nauw verweven met het productieproces. Regels en procedures liggen vast en zijn voor iedereen duidelijk. Maar hoe zorg je ervoor dat die regels en procedures ook worden nageleefd? En als zich dan toch een incident voordoet, weet dan iedereen hoe te handelen? Op Safety&Health@Work komen dit soort belangrijke onderwerpen aan bod op de beursvloer, tijdens kennissessies en Congres Veilig Werken, georganiseerd door Vakmedianet. 

Haven

Direct en indirect biedt de Rotterdamse haven werk aan meer dan 180.000 mensen. De havens liggen bovendien in een dichtbevolkt gebied met een grote economische waarde. Risico’s doen zich op tal van terreinen voor. Veiligheid is dus een basisvoorwaarde. En hoe bevorder je deze veiligheid dan in de hele keten? Als het gaat om externe veiligheid, arbeidsveiligheid, verkeersveiligheid en sociale veiligheid heeft het havenbedrijf een belangrijke verantwoordelijkheid. Een incident in de haven heeft immers grote impact op de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van een uiterst belangrijke regio. Onderwerpen die op Safety&Health@Work uitgediept worden.

Bouw

Al jaren voert de bouw de ranglijsten aan als het gaat om (fatale) ongelukken, arbeidsongeschiktheid en zwaar en ongezond werk. En met het opleven van de sector neemt de kans op ongelukken alleen maar toe. Niet in de laatste plaats vanwege communicatieproblemen met (buitenlandse) onderaannemers en zzp’ers en bezuinigingen tijdens de crisis. Reden voor brancheorganisaties als Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie en Uneto-VNI om jaarlijks een landelijke Bewust Veilig-dag te organiseren. Maar is dat voldoende om gezond en veilig werken tussen ieders oren te krijgen? Safety&Health@Work is het juiste platform om oplossingen aan te dragen en te vinden.

Logistiek

Zonder logistiek staat alles stil. En juist dat toont aan hoe belangrijk veilig en gezond werken in de logistiek voor ons land is. Niet alleen in het vracht-, vlieg of treinverkeer, maar ook in de vele logistieke centra en magazijnen waar een ongeluk met een heftruck in een klein hoekje zit. Het is bovendien een sector met veel flexibele arbeid. Hoe zorg je dat al die mensen bewust zijn en blijven van de potentiële risico’s? Safety&Health@Work brengt vragen en antwoorden die in de sector spelen bij elkaar.

Strategisch partner
 • Vakmedianet
Samenwerkingspartners
 • Talentium
Mediapartners
 • Arbo
 • Cobouw
 • De Veiligheidskundige
 • Facto online
 • iMaintain
 • Logistiek
 • Maintenance Magazine
 • MI impact
 • OR net
 • Petrochem
 • PW